נופי הקיבוץ
ענפי המשק
מבנים ואתרים בקיבוץ
הגיל הרך והגנים
ילדי ב"ס לפי כיתות
מב"ס
חגים ומועדים
הצגות ואירועים במשק
חתונות בקיבוץ
אנשים בקיבוץ
עדויות וסיפורי חיים
יומנים וכתבות
סיפורים מרוח התקופה
שמירה ובטחון
הועלו לאחרונה
הועלו לאחרונה
2018 המשך
2018 המפגש
1957 אפיקים - טיול שנתי ארוחת צהרים
1957 ארוחת עשר בטיול שנתי
1957 בר מצווה עם חיים בר
1957 בכתה בכוללת יעלי פיס עם משה קץ
1957 פורים וכולם מתחפשים זהו אותנו?
1957 זינה עם ילדי הגן
1957 יעל פיס גלןזשטין
1957 יעלה עם הבוגרים
1957 אלי רביד
1957 שמח בפורים
1957 יעל פיס - גלוזשטיין ועמי אלוני
1957 בני ישראלי ויעל פיס - גלוזשטיין
1957 דבורלה חבלין- בר
1957 חנה רוזנבלום- עם שרוליק
1957 דינה חבלין עם דבורלה
1957 בטיול עם משה כץ
1957 זהו?
1957 זהו?
1957 זהו?
1957 זהו?
1957 זהו?
1957 יעלי לוי
1957 נרקיס- רימון- שיבולת מעין
1957 מילדי שיבולת ופלג
1957 -מיקי רוזנבלום ענת פליסטרנט שיקה ברמן יוסי ברוך מושיקו בן שושן זיוה שמחאי נעמי רחמילביץ שרוליק רוזנבלום ודובי שחר1959
1957 מרים ברוך עם ילדי - שיבולת, מעין ואורן
1957 יעלי לוי
1957 יעלה כנעני
1957 יעלה ומשה לוי
1957 ילדי שיבולת ורימון
1957 ילדי שיבולת עם זינה הגננת
1957 בגן חסידה זהו?
1957 זהו?
1957 זהו?
1957 זהו?
1957 זהו?
1957 שבועות בגן חסידה
1957 זהו?
1957 אלי רביד
1957 מוזמנים לזהות
1957 מוזמנים לזהות ?
1957 אלי רביד עם אבא אברשה
1957 אלי רביד ומשה כהן
1957 מוזמנים לזהות?
1957 אלי רביד
1957 מזמנים לזהות?
1957 דבורלה חבלין - בר
1957 אלי רביד
1957 יעל פיס - גלוזשטין
1957 אמנון לוי
1957 בני ישראלי
1957 יעלה כנעני- קנול
1957 משה כהן
1957 הפלגה
1957 יעלי לוי- פרץ
1957 בני ישראלי -------------------
1957 הפלגה בכינרת
1953 אלון----
1953 זהו?
1953 ליאורה
1953 מיכה חבלין
1953 נוגה רייס
1953 שלומה רוטשילד
1953 זהו?
1953 זהו?
1953 זהו?
1953 זהו?
1953 אליהו שובל
1953 ילדי אלון מזהים?
1953 מזהים?
1953 קבוצת אלון ליד הכתה
1953 ילדי אלון מזהים?
1953 משפחת דימננשטין
1953 ליאורה שינדלר (פליסטרנד), שלומה רוטשילד, מיכה חברה ברנעלין, נגה רביד-רייס, הדסה קלוורי (גינת), רחל כרמל מושזניק עם המורה אמי
1953 חג מחזור
1953 זהו?
1953 זהו?
1953 אלון
1953 צביקה ומיכה חבלין
1953 מיכה חבלין
1953 מיכה חבלין
1953 מיכה עם אמא דינה חבלין
1953 מיכה חבלין
1953 זהו ?
1953 זהו?
1953 זהו?
1953 זהו?
1953 קבוצת אלון חג מחזור זהו שמות ?
1953 דוד - דימנשטין
1953 ארנון רייס
1953 מילדי דרור - אורי דימנד ואריה ברוש
1953 אורי דימנד עם בנות הכתה
1953 נילי זכאי מזהים מי עוד בתמונה ?
2018 מפגש
2018 מפגש
2018 מפגש
2018 מפגש
2018 מפגש
2018 תעודת הוקרה של אוגדה 91
1954 לזיהוי ?
1954 לזיהוי ?
1954 מרגלית וחיים ?
1954 קבוצת פלג- נתן מינץ- אבנר שמחאי- עוזי יצחקוב- מלכלה- יסי נתיב - שריקה- ברק- קיקה - אורה עשת- יהודה לוי- ןמאיר פרץ
1954 זהו?
1954 שרה סידי -דומן
1954 זהו?
1954 זהו?
1954 זהו?
1954 שיפרה עם שריקה , יוסי פיס, דודו בן מאיר, אורה עשת וילי פיס
1954 בברכה זהו?
1954 מרגלית - קיקה- מרים לינדנברג
1954 שיבולת ופלג
1954 נתן מינץ - מאיר פרץ- ישי סלע- יחזקאל זלינגורה
1954 בכתה
1954 בכתה
1954 טיול פלג
1954 יורם בר
1954 אורה עשת וזיוה שמחאי
1954 יעלה קנול - חנה בלע- מנשה אגורק
1954 זהו?
1954 זהו?
1954 מאיר פרץ ושרוליק קנול
1954 יעלה כנעני- מירה מלומן- נעמי רחמילביץ- יוסי לוי-אורי סלע ונתן מינץ
1954 ברכה זקוטו ושמואל סופר - ניצן
1954 מרגלית - קיקה- מרים לינדנברג
1954 מרגלית וקירה רביד
1954 ברכה זקוטו ושמואל סופר - ניצן
1954 שמואל--- מאיר ושרוליק
1954 שרוליק קנול- מרים לונדנגר מאיר פרץ
1954 שרוליק קנול - מרגלית - ויורם בר
1954 זהו?
1954 יורם בר ודני שינדלר
1954 שרה- סידי - דומן
1954 אבנר ודוד זלונגורה
1954 אורה בן מאיר עם ילדי הקיבוץ
1954 אורה בן מאיר- קיקה שמוקלר ושרה ברק- סידי
1954 אורה בן מאיר
1954 ילדי פלג עם חיים בר
1954 מילדי פלג
1954 מילדי פלג
1954 מילדי פלג
1954 מילדיפל
1954 ילדי פלג
1954 קיקה עם ילדה מהקבוצה ... זהו?
1954 ילדי פלג
1954 יורם בר
1954 שפרה בן שושן עם אורה עשת, יוסי פיס, ודודו בן מאיר
1954 שפרה עם ילדי הגנון - יוסי פיס- יהודה לוי- אורה בן מאיר
1954 קיקה שמוקלר- רביד
1954 יורם בר-בן שנתיים
1954 יהודה לוי
1954 זהו?
1954 זהו?
1954 אורי סלע
1954 קיקה רביד
1954 מרגלית רוטשילד
1954 הסבים של יהודה לוי
1954 מלכה עם אורה
1954 מלכה בן מאיר עם אורה
1954 יהודה לוי
1954 יורם בר
1954 יהודה לוי מאיר ומרגלית
1954 חוה סלע - קיקה
1954 ילדי פלג
1954 ילדי פלג
1954 ילדי פלג
1954 ילדי פלג
1954 יעקב ראובני רובינוביץ
1954 להקת הצלליות בפורים- מאיר פרץ- בין רגליו של ריצארד קליף הלו הוא סרוליק קנול מימין עם גיטרה שמואל סופר וגם אברהם סוויסה
1954 מימין יעקב ראובני, שמואל סופר, מאיר ונתן
1954 פלג שיבולת וניצן זהו??.- נצחיה - דודו בן מאיור ויהודית שושן מניצן
1954 פלג
1954 פלג
1954 פלג
1954 פלג
1954 פלג
1955 שמעון רייס ז"ל ובת שבע
1958 בנות רימון -------------
1958 זאבי גלבר
1958 מיקי רוזנבלום
1958 ילדי רימון
1958 יענקל, שיקה, מושיקו ויוסי
1958 דני זאבי
1958 יוסי ברוך יושב על העגלה
1958 רימון
1958 רימון-
1958 שיקה ברמן
1958 שיקה, מושיקו, ינקלה ויוסי
1958 טיול שנתי
1958 ילדי רימון ------------
1958 רימון
1958 יענקל אביגדור
1958 דובי סלע
1958 לא מזוהה?
1958 ענת פליסטרנט
1958 דני זאבי
1958 יעקובי לוי
1958 יהודית קטן
1958 יוספי אבנרי
1958 מושיקו בן שושן
1958 יעקובי לוי
1958 מיקי רוזנבלום
1958 שיקה ברמן
1958 חייה לבן ארצי - להב
1958 זאבי גלבר
1958 מורה - גדעון קלוורי
1958 אפרים בדר
1958 נעמי דרור
1958 שמרי דימנד
1958 שלומית דרורי
1958 ענת פליסטרנט
1958 מיקי רוזנבלום
1958 אפרים בדר
1958 יצחק קטן
1955 הצגה ?
1955 הצגה ?
1955 הצגה?
1955 קבוצת ניצן
1955 ישי סלע
1955 בת שבע אבנרי- ברוש
1955 הצגה?
1955 שם?
1955 צופיה כץ
1955 עמי זכאי
1955 שם?
1955 שם?
1955 שם?
1955 ברכה זכותו
1955 יוסי לוי
1955 דודי בן מאיר
1955 מירה מלומן
1955 שם?
1955 שם?
1955 לא ידוע
1955 שם ?
1955 שם ?
1955 שם?
1955 פורים
1955 לברר
1955 ניצן
1955 טיול שנתי
1955 קבוצת ניצן עם אלה ברמן וגדעון קלורי
1955 במעבדה עם עקיבא
2018 נטע כנעני קבלת תעודת הוקרה

קיבוץ הגושרים - השנים הראשונות
המשך יבוא...

dfgdfgdfg