הקמת בית הבראה
קטעים מיומנים
בתי ילדים
סיפורים מרוח התקופה
קטעים מיומנים
הועלו לאחרונה
קטעים מיומנים
הועלו לאחרונה
1950 מיומן הקיבוץ
1950 מיומן הקיבוץ
1950 מיומן הקיבוץ
1950 מיומן הקיבוץ
1950 מיומן הקיבוץ
מה היה לנו אחרי 1960 נמה סלע מספרת
מה היה לנו אחרי 1960 ילדי קבוצת ארז
מה היה לנו אחרי 1960 קבוצת ארז עוברים לכתה - א
1960 המשך..
1959 נלקח מתוך עיתון "למרחב"
המחזורים עד 1960 סיום י"ב ילדי קבוצת דרור
המחזורים עד 1960 ילדי ניצן
המחזורים עד 1960 מחזור שישי - קבוצת דרור
1954 ילדי קבוצת מעין
1948 יקים בן שושן
1948 חברים חוזרים מיום עבודה - פורד ה"בולדוג"
1951 משאית ה"פרגו" חוזרים מיום עבודה - מימין אסתר דרור
1948 יצחק זאבי מספר
1960 הדסה נחושתן מספרת
1959 מפי עפרה שמחאי - מועדון לחבר
1959 המשך - מועדון לחבר
1959 מיון הקיבוץ
1958 ועוד מיומן המשק
1957 מיומן המשק
1956 חוויה - משק עני
1956 המשך סיפור...
1956 מיומן המשק
1955 מיומן המשק
1954 מיומן המשק- מצטרפים לקיבוץ
1954 מיומן המשק- שרפה גדולה
1954 ועוד... מרוח התקופה
1954 מיומן המשק
1954 מיומן המשק
1954 המשך... מיומן המשק
1954 יומן 47
1951 מפי - אלי ישראלי
1953 מיומן המשק
1953 יומן 21
1950 נלקח - מאלבום התמונת של מנחם ברוך
1948 המשך סיפור
1954 יומן 40
1954 יומן 50 .... המשך
1954 המשך יומן 50
1954 יומן 50
1954 המשך..יומן 50
1954 יומן 41
1954 יומן 39
1954 יומן 38
1954 יומן 36
1954 יומן 34
1954 יומן 47
1954 יומן 35
1951 המשך ... פרוטוקול האספה
1951 מפרוטוקול אספת קיבוץ
1950 חורף קשה - שלג ראשון במחנה
1950 "הגושרים" בלבן
1950 השלג לא מפסיק לרדת - במרכז התמונה מנחם ברוך
1948 בהמשך יועלו יוד קטעים מפרוטוקולים ומיומי הקיבוץ
1952 מעלון הקיבוץ
1960 ראשית גידול כותנה
1960 מנחם ברוך - מיומן 128
1960 מהחלטות האספה
1948 מפי אלי ישראלי ומשה בן מובחר
1948 רבקה זאבי מספרת
1956 מילדי קבוצת ארז
1955 ילדי קבוצת אורן
1952 המצטרפים החדשים
1960 בהמשך יועלו עוד קטעים מסיכומי האספות ויומנים
1960 מצביעים - מי בעד מי נגד וכמובן הרוב קובע
1959 מצביעים - מי בעד מי נגד וכמובן הרוב קובע
1959 בהמשך יועלו עוד קטעים מסיכומי האספות ויומנים
1958 בהמשך יועלו עוד קטעים מסיכומי האספות ויומנים
1958 אספת קיבוץ וכולם באים
1957 עוד קטעים - בהמשך
1957 אספת קיבוץ
1956 בהמשך, יועלו עוד קטעים מסיכומי האספות ויומנים
1956 גם השבת מצבעים - הרוב קובע.
1955 מדי שבת מתקיימת אספת קיבוץ
1954 אספת קיבוץ
1953 בהמשך יועלו עוד קטעים מסיכומי האספות ויומנים
1951 בהמשך יועלו עוד סיכומי אספות ויומנים
1952 שוב ושוב מתכנסים בשבת
1953 סופרים את קולות המצביעים
1951 יום שבת - אספת קיבוץ בחדר האוכל
1950 ילדי קבוצת שיבולת
1950 בית תינוקות ראשון
המחזורים עד 1960 מחזור ראשון
המחזורים עד 1960 מחזור ראשון
מה היה לנו עד 1960 יציקת בטון וכולם מתגייסים
מה היה לנו עד 1960 חופרים תעלות השקיה
מה היה לנו עד 1960 צריף הרכבת
מה היה לנו עד 1960 רפת עגלות
מה היה לנו עד 1960 לא נקטוף יותר בידיים
מה היה לנו עד 1960 מכונת הדפסה
מה היה לנו עד 1960 צלצול מחריש אוזניים
מה היה לנו עד 1960 ברכת הבוץ
מה היה לנו עד 1960 חמור אחד
מה היה לנו עד 1960 מכבסה משודרגת
מה היה לנו עד 1960 עששית נפט
מה היה לנו עד 1960 בית כולל - בצריף
1960 זיכרונות - נמה סלע
1957 קבוצת גפן
1959 ילדי חרמון
1952 ילדי קבוצת רימון
1947 מייסדי הגושרים
מה היה לנו עד 1960 תורנות חליבת לילה
מה היה לנו עד 1960 לא נגיד יותר - ג'ינג'י מגלגל חביות
מה היה לנו עד 1960 להקת אווזים מגעגעת בקולי קולות בחצר המשק
מה היה לנו עד 1960 קטופת בית
מה היה לנו עד 1960 לא יבחרו עבורנו בהניף יד
מה היה לנו עד 1960 ניקוד רהיטים
1960 מגלית רוטשילד, שריקה, סיצ'ה כנעני, נגה קרקו, נעמי רחמילביץ, חייה בן ארצי- להב ודבורלה חבלין- ברד
1960 על הקורה אסתר ורדיאל, שלמה ומאיר לזר
1960 בשלבי בנייה
1960 נמה סלע גאולה וחוה בן ארצי, רחל, נגה ועוד..מושכות ..בכול הכוח
1955 דורה סלע מספרת
1952 בלה דומן מספרת
1952 מנחם ברוך על הפילוג והמצטרפים החדשים לקיבוץ
1953 יעקב ברוך בסיפור מרגש
1951 ישראל אביגדור מרגש
1951 יקים בן שושן העלייה נחלים הגושרים
1951 שרה רוסו – המים הראשונים בסיפור מרגש
1951 יצחק לוי - סיפור חיים
1950 יעקב ועליזה פיס
1950 שושניקה ואלי ישראלי ממייסדי הגושרים
1950 אליהו קטן העלייה, נחלים והגושרים
1950 אלי ישראלי העלייה עד נחלים
1958 יומן המשק
1955 יומן
1955 יומן
1957 שומרת לילה ...... המשך
1957 שומרת לילה - כתבה עפרה שמחאי
1957 שומרת לילה המשך...
1960 5 לירות של פעם...
1960 ילדי רימון
1959 טיולים ומסעות - כתבה נעמי דרור
1949
1949 נעמי דרור מספרת על אבא
1952 אמירה ... המשך....
1952 אמירה ...המשך
1952 אמירה ..... המשך.........
1952 קבוצת אלון
1952 אמירה סיפור שני
1952 אמירה סיפור ראשון
1953 בית הבראה - מתוך דיברי אורה רייס
1953 משפצים את בית ההבראה
1952 שפרה בן שושן מספרת
1952 נמה ... המשך
1952 נמה כנעני מספרת
1952 אמירה ברנע מספרת
1952 שלום חבלין
1952 מפי - מנחם ברוך
1952 מצטרפים
1951 המשך- מה היה לנו...
1951 אז מה היה לנו ?
1950 אלי ישראלי מספר
1950 יעקב פיס מספר
1950 אלי - המשך סיפור
1953 חוויה מופלאה
1952 חוויה מופלאה
1951 חוויה מופלאה
1950 חוויה מופלאה
1948 רבקה ויצחק זאבי
1948 ועוד סיפורי המייסדים
1960 31
1960 33
1960 26
1960 29
1960 30
1960 28
1960 27
1960 23
1960 24
1960 25
1960 22
1960 21
1960 19
1960 20
1960 18
1960 17
1960 16
1960 12
1960 11
1960 13
1960 14
1960 15
1960 9
1960 8
1960 6
1960 7
1960 10
1960 5
1960 4
1960 3
1954 סאלק מצלם וחוגג
1955 סאלק ...מצלם וחוגג
1955 סאלק גל מקים את חדר הצילום
1958 צוות מחסן בגדים והמכבסה
1958 מחסן בגדים - המשך ...
1958 מחסן הבגדים - ראינה וכתבה עפרה שמחאי
1958 המשך... מחסן הבגדים
1958 מחסן הבגדים - פרק בחיינו שלא ישוב
1958 מחסן הבגדים - פרק בחיינו שלא יחזור
1953 אורי משק חי -- -- המשך
1953 אורי דימנד המשך... משק חי
1953 אורי דימנד משק חי
1953 אורי משק חי -- המשך
1954 מפי הארוצ'יק
1954 נשמח לקבל עוד ... סיפורים
1955 הדסה נחושתן - ארוחת ערב לילדי קבוצת שיבולת
1953 כיתה כוללת - עפרה שמחאי
1953 כיתה כוללת המשך..
1953 נשמח לקבל עוד ... סיפורים
1952 נשמח לקבל עוד ... סיפורים
1952 זיכרונות מהפילוג - נמה סלע
1959 נשמח לקבל עוד... עוד זיכרונות
1960 ילדי שקד
1960 נשמח לקבל עוד... עוד זיכרונות
1958 נשמח לקבל ... עוד זיכרונות
1957 איך חיתלנו - כתבה גתית ברוסטין
1957 נשמח לקבל עוד ....עוד זיכרונות
1956 בת שבע עוד ועוד.. זיכרונות
1956 בת שבע חוויות מפעם
1956 קבוצת ניצן
1956 זיכרונות בת שבע - ברוש
1956 קבוצת ניצן עם אמירה המורה
1956 נשמח לקבל עוד סיפורים
1955 הדסה נחושתן - לינה משותפת חלק 1
1955 הדסה נחושתן - מטבח ילדים
1955 חדר האוכל...המשך
1955 נשמח לקבל עוד סיפורים
1955 המשך...חדר האוכל
1955 חדר האוכל הראשון
1948 השהות בדפנה
1949 המשך...
1949 "הגושרים"
1948 אביבה מספרת - המשך
1948 אביבה מדור המייסדים מספרת על הימים הראשונים בנחלים
1948 יצחק זאבי- המשך
1948 מעלוני הקיבוץ
1947 כך התחלנו - המשך
1947 כך התחלנו - המשך
1947 כך התחלנו - מפיו של מנחם ברוך ממייסדי הגושרים
1953 להקת הברווזים
1953 מעלון להוצאת דגים
1955 יעקב ברוך ומיקי שמחאי במדגה
1954 קבוצת אלון -ליאורה פליסטרנט- שינדלר, הדסה קלורי- גינת
1960 מבט אל הכביש
1960 לאחר השיפוץ
1960 לובי הכניסה
1960 מבט מהגשר המחבר לקיבוץ
1960 בית הבראה
1957 אחרי השיפוץ
1957 בית הבראה אחרי השיפוץ
1957 אחרי השיפוץ
1957 אחרי השיפוץ
1950 שבת בערב - אסיפת חברי הקיבוץ בחדר האוכל
1960 נוף הקיבוץ לפני בניית המועדון
1960 בונים את המועדון
1960 ילדי קבוצת אלון עוזרים בעבודת הבנייה
1960 טרקטור - D 4 חורשים את השדה
1960 בונים ומתרחבים
1960 חצר הקיבוץ לפני בניית המועדון לחבר
1960 הרפת
1960 אורי חנוכי עם אביו אברהם
1960 המוסך
1960 מגורי חברים לימים צריף המזכירות
1960 אורה רייס ויקים בן שושן
1960 יבול התפוחים
1960 עבודה בשדה
1960 ריסוס במטע התפוחים
1960 גיוס הילדים אחרי יום ההלימודים
1960 צביקה חבלין ונטע כנעני במטע התפוחים
1960 יש מכונות חליבה ברפת
1960 הרפת גדלה ואנחנו מתפנקים ונהנים מהחלב
1960 נתן רייס - ספרן
1960 שפרה בן שושן וחוה בן ארצי
1957 מעבודת הלולנים- מיון וסידור ביצים
1954 לא היה זה הטרקטור הראשון ולא האחרון שנפל לנחל
1954 טרקטור התהפך עם חיימיקו בן מובחר- בחצבני
1954 מחלצים את הטרקטור
1954 חברים מתגייסים להוצאת הטרקטור מהנחל
1954 חילוץ לא פשוט
1956 איה רביד- חבלין
1956 חורשת טל
1956 חורשת של
1960 משחק כדורעף
1960 קבוצת ניצן במעבדה - דודו בן מאיר- מורכבי סופר- שמואל- ישי סלע- יהודה ששון- יחזקל- אלקס- בת שבע אבנריכתת מעבדה בבית ספר
1960 ילדי קבוצת רימון
1960 ילדי אורן
1960 פורים
1960 זיהוי חלקי - יעקב וניצה ברוך- מנחם ומרים ברוך - איתן שמיר - מזהים מי עוד בתמונה ..?
1960 מרים עם אורה- גיל וחובב רודד
1960 פורים וכולם שמחים
1960 פורים וכולם מתחפשים
1960 זיהוי חלקי איתן ומיה שמיר ועוד... מזהים ?
1960 אתי אביגדור, שפרה בן שושן אנדאי דיין, איקו שמחאי וסיצ'ה כניעני
1960 הצגה כחלק מערב תרבות- מימין לשמאל- איתן שמיר- צביקה חבלין- איה וגדעון רביד
1960 פלי פליסטרנט עם רינה קטן
1960 אסתר רוטשילד, רינה ואליהו קטן
1960 ילדי אורן ומעין עם שפרה בן שושן, אתי אביגדור
1960 קטיף תפוחים- לאה לוי
1960 אסתר דרור
1960 צריפים - למגורי החברים
1960 סל לאיסוף כותנה - כבר לא קוטפים בידיים
1960 שפרה ויקים עם שמוליק ונעמי לביא
1960 בר מצוה של קבוצת אלון חסרים- שמעון רייס, מירה ודגנית
1960 איקו ומיקי שמחאי
1960 מגורי חברים - צריפים
1960 חביבה וגדעון
1960 צד ימין למטה סככה של יוסקה - תיקון צינורות
1960 ילדי אורן עם קלרקה גל חנה לוי ונמה סלע
1960 בר מצווה של ילדי אלון
1960 ציפורה בדר עם נחמה
1960 אילנה עם זאבי ודורון
1960 קבוצת מעין
1960 שפרה בן שושן- אהרון בדר- חוה בן ארצי
1960 קבוצת אלון - אסתר ורדאל, אליהו, אברם ומאיר
1960 מלכה מושזניק עם שיפרה ויקים בן שושן
1960 טיול שנתי קבוצת אורן - רחל שם טוב, נאוה סלע- כהן, יהודית קטן, עפרה פיס, אורנה נחושתן- ריין ושרה מזרחי
1960 מרים ברוך ומלכה גלמידי
1960 מסיבת חג קבוצות מעין ואורן
1960 ילדי אורן - שרה מזרחי- נמרוד דרורי- אורנה נחושתן ועפרה פיס
1960 לאה לוי עם אילן
1960 אורנה עודד ועמית נחושתן
1960 רינה ברוך- שגיא
1960 יעקב ורחל עזר עם הילדים אילנה ודורון
1960 רחל ויעקב עזר עם אילנה
1960 משפחת עזר
1960 יעקב עזר עם ילדיו דורון ואילה
1960 יעקב עזר עם ילדיו דורון ואילה
1960 רחל ויעקב עזר עם הילדים
1960 בנות אילת השחר עם וחוהלה ואראלה דימנשטין
1960 אסתר ורפאל קרקו עם נגה דוד וסמדר
1960 ברכה
1960 תחרות שחיה
1960 ברכה
1960 ברכה
1960 טיול קבוצת רימון
1960 -מריאנה גיורא ברמן הדס אריה אבנרי נתן רייס
1960 ענת פליסטרנט רינה זילונגורה שלומית דרורי יעקב לי --- רימון בטיול
1960 טיול חברים
1960 טיול כף לחברי המשק- חווה ועמיקם בן ארצי
1960 טיול חברים
1960 טיול משפחות דורה סלע, פיני סלע, ציופורה לוי וילדי הקיבוץ ,
1960 טיול משפחות בשבת- משפחת דרור , יעקוביקו ועוד
1960 ציפורה בדר, מרים ברוך ואסתר דרור
1960 ישי שמחאי ופיני סלע
1960 קבוצת אורן בטיול שנתי- בני קטן, אורנה נחושתן- ריין, משה קלורי, רחל שם טוב, עפרה פיס, יוסף כהן, ועוד
1960 קבוצת אורן עם אלי ישראלי - משה קלורי, אריק פינקלשטין, רינה ברוך- שגיא, אורנה נחושתן- ריין, שרה מזרחי, עמי ישראלי, עפרה פיס, נאוה סלע- כהן, נעם כנעני ועוד
1960 טיול משפחות בשבת מושזניק
1959 קבוצת דרור- מימין גדי רוזנבלום
1959 קבוצת דרור מימין גדי רוזנבלום
1959 ילדי קבוצת שיבולת
1959 קבוצת שיבולת יוצאים לטיול שנתי
1959 טיול חברים לגליל המערבי
1959 טיול משפחות בשבת - עליזה ועפרה פיס עם רבקה זאבי
1959 ילדי שיבולת
1959 מקבוצת שיבולת
1959 ילדי קבוצת שיבולת
1959 נעמי, אמנון, זיוה, אלי, בני ועוד.. מקבוצת שיבולת
1959 קבוצת שיבולת
1959 הדסה נחושתן עם ילדי קבוצת שיבולת - זיוה, יעלי לוי ועוד..
1959 הדסה נחושתן עם ילדי שיבולת
1959 אמירה המורה עם ילדי קבוצת שיבולת בארוחת עשר בטיול - יעל פיס, יעלי לוי, זיוה שמחאי-ליבוביץ' ועוד
1959 הדסה נחושתן עם ילדי קבוצת שיבולת בטיול שנתי - ארוחת צהריים באפיקים
1959 שותלים עצים בט"ו בשבט
1959 קבוצת שיבולת
1960 הצגה בפורים - אסתר רוטשילד, אריה אבנרי, זיגא רחמילביץ', מורדי שחר ועוד
1959 אהרון ומשה בדר
1959 זינה עם ילדי קבוצת מעיין
1959 מלכה ומריאנה עם ילדי קבוצות גפן וארז
1959 משפחת נמה ופיני סלע
1959 קבוצת אלון
1959 עם זינה, קבוצות ארז, אורן, מעיין ורימון
1959 קבוצת מעיין עוברים לכתה א' בליווי זינה
1959 כתת פלג
1959 משה כץ - בכתה עם ילדי שיבולת
1959 כתת פלג
1959 שמרי דימנד עם אריה, אלה ושייקה ברמן
1959 רני, אורה, ודבורלה ותמר
1959 מקבוצת דרור - מימין נילי שמי
1959 ברית לחגי רביד - רחל לצר רופאה ומוהלת הקיבוץ עם אראלה דימנשטין ושושנה טרנופולר
1959 דוד דימנשטיין, נילי שמי, אורי דימנד, אריה ברוש
1959 גדי, משה מזרחי, אריה ברוש, ציון חן וארנון רייס
1959 גדי רוזנבלום, אריה ברוש, ציון חן ומשה מזרחי
1959 ילדי חרמון עם רחל עזר
1959 אילנה עזר עם נועה ברנע
1959 אילנה עזר עם ילדי הגנון
1960 שלב בבניית המועדון
1960 המועדון לחבר
1960 בונים את המועדון לחבר
1960 מורדי שחר בספרייה
1960 יוצקים יסודות למועדון לחבר
1959 מלכה חבלין עם רני
1959 ילדי קבוצת שיבולת בחרמון עם חוה'לה ומריאנה
1959 קבוצת שיבולת בשלג
1959 קבוצת שיבולת - הפלגה בכינרת
1959 בר מצוה של קבוצת ניצן חסרים - שמעון רייס, מירה ודגנית
1959 מימין, אורי שינדלר
1959 קבוצת מעין - אליקו, תמי, מרגה, דורון, סמי, עוזי ומירי
1959 הדסה וקלרקה עם אורנה ועודד
1959 הדסה נחושתן וקלרקה גל עם עודד ואורנה
1959 קלרקה עם אורנה ועודד
1960 ילדי משפחת ישראלי - רינה, עמי ובני
1960 מרים ברוך עם אסף, סיצ'ה כנעני עם תלמה
1960 שושנה טרנופולר
1960 רינה עם אסף ברוך
1960 שפרה בן שושן וסוז'ן קטן עם לידי מעין, אורן וארז
1960 גן נרקיס - שושנה מנדל, איה חבלין, זינה רביד ודורה עם ילדי קבוצות מעין, אורן וארז
1960 משפחת ברמן - אלה, גנרי ושייקה
1960 שושניקה עם ילדי קבוצת חרמון
1960 שושניקה ישראלי ושושנה טרנופולר
1960 מיה ואיתן שמיר עם יובל ורונה
1960 ניצה ברוך עם רמי
1960 ילדי קבוצת ארז - עידו סלע, עודד נחותשן, שרוליק בן ארצי, אבי פיס, אריק בן שושן
1960 חוגגים לאורנה נחושתן יום הולדת
1960 שושניקה עם ילדי קבוצת חרמון
1960 ילדי ארז, אורן ומעין במרכז התמונה רונית - רונה טל שמיר
1960 חיים לוי קוצר חיטה בחרמש
1960 יצחק סלע, שושנה מנדל, גניה זכאי ושמוליק לביא
1960 יעקב דרור, יצחק לוי ועוד
1960 ראובן שמי, נמרוד זכאי ועוד
1960 מימין ראובן שמי, איתן שמיר ועוד
1960 יצחק ודורה סלע, אלי ישראלי ועוד
1960 מלכה חבלין ועמיקם בן ארצי
1960 טיול משק לאילת
1960 מימין חנה גומא , מלכה חבלין, במרכז אורה רייס
1960 דוד דומן, עירית אהרון וציפורה לוי
1960 טיול משק
1960 יצחק סלע, שושנה מנדל, גניה זכאי, שמוליק לביא
1960 מריאנה לוי, חיים לוי, מרים ויעקב רודד, מרים ברכה, רינה קטן ומשה גלמידי
1960 שושנה טרנופולר
1960 מנחם ברוך
1960 ניצה ברוך עם רמי
1960 מלכה, סיצ'ה, חוה ומדאם אורו
1960 ציפורה לוי
1960 צוות עובדות מחסן הבגדים והמכבסה
1960 ציפורה ואברהם לוי
1960 ציוד חדש למכבסה
1960 נילי שמי במטע
1960 תחנת דלק ראשונה
1960 עוד סככה לענף השדה
1960 מנופי הקיבוץ
1960 במדגה - ישי סלע, שרוליק קנול ועוד
1960 בלה דומן מנצחת על פעילות הבישול
1960 מדסקסת בענף השדה
1960 נטיעות עצים בחצר המשק
1960 יציקת גג חדש למטבח
1960 אסתר מלומן
1960 מיה ואיתן שמיר ואראלה דימנשטיין בחתונה של גיתית והילל במועדון לחבר
1960 שבט בן מובחר
1960 חוה דרורי עם שפרה בן שושן בגיוס במטע
1960 חוגגים - מנחם ברוך, שפרה בן שושן ושמחה גלבר
1960 זינה שמוקלר רביד
1960 חברת הנוער - מימין יעקב ברוך המדריך וסוזן קטן המטפלת
1960 מענף השדה
1960 מירי סלע, זיוה רביד, איה רביד-חבלין, שושנה מנדל, דורה סלע, דורון גלבר, אריה דרור, יענקל גלמידי
1960 מרים ברוך וליבו
1960 הטרקטור פרגיסון 35 עליו הורכב מזלג הרמה
1960 אלקנה
1960 אלה וגנרי ברמן עם שי
1960 ארנון רייס
1960 מיקי שמחאי
1960 שמחה ואילנה גלבר
1960 אילנה גלבר וליאורה פליסטרנט במטבח
1960 מבנה חדר האוכל הישן
1955 אמא של אביבה בן שמואל
1960 בפורים - עקיבא בן שמואל, אנדרי דיין
1960 בפורים - חנה רוזנבלום, פלי פליסטרנט
1960 דוב אקר
1960 אסתר רוטשילד עם פלי פליסטרנט
1960 ענף המטע
1960 מודדים לצורכי בנייה
1960 סבתא קורין , אסתר ורפאל קרקו עם נוגה
1960 מענף השדה
1960 מיקי שמאי
1960 סאלק גל
1960 יוצאים ליום יום עבודה
1960 חדר האוכל
1960 מדידה לצורך בנייה
1960 ברקע הבתים ליד גן נרקפת מגרש (עמוד) כדור סל ראשון ופינת חי קטנה
1960 סבתא ויינברגר בפינת העופות
1960 שושנה ויוסקה טרנופולר
1960 משמאל ברוך גוטמן, מימין סמי מהודר
1960 נילי וראובן שמי
1960 מורדי שחר בנגריה
1960 ילדים מקבוצת מעין
1960 קבוצת מעין עם זינה ודורה
1960 ‏‏סבתא קורין, אסתר ורפאל קרקו עם נוגה
1960 יוסי בשיעור נגרות
1960 ילדי קבוצת אורן
1960 מאריאנה לוי
1960 מאיר לזר, דוד מלומן, מיכה חבלין, אליהו שובל ואברם פרץ
1960 איה רביד - חבלין
1960 ‏‏ברקע הבתים על יד גן נרקפת, מגרש (עמוד) הכדור סל הראשון ופינת חי קטנה
1960 אסתר ורפאל קרקו עם נגה, דוד וסמדר
1960 רחל ויוסף פיס ההורים של יעקב ארנון
1960 דויד דומן עם דליה ועדנה
1960 ברקע שיכון ותיקים ומגרש הכדור סל הראשון - עם הגב, הדסה נחושתן עם הצמות 1957
1960 הופעה בחתונה - גדי כתב את טקסט - זינה ומיכאל
1960 קבלה לחברות קבוצת אלון - אלקנה ואישתו אסתר רוטשילד, ואמיצה בשמלה עם נקודות
1960 קבוצת אורן עם קלרקה
1960 מגלית רוטשילד, שריקה, סיצ'ה כנעני, נגה קרקו, נעמי רחמילביץ, חייה בן ארצי- להב ודבורלה חבלין- ברד
1960 ילדי בגן
1960 חג שבועות - על הקורה אסתר ורדיאל, שלמה ומאיר לזר
1960 חתונה וכמובן כל חברי הקיבוץ חוגגים עם הזוג והמשפחות
1960 ילדי רימון
1960 אסתר דרור עם נעמי ושמוליק
1960 שרוליק קנול ומאיר פרץ
1960 עוזי בן שמואל
1960 מתוך הצגה ויכוח על החלפת השעון -קלרקה רותי הדסה בתור מטפלות
1960 יורם בר, אבנר שמחאי, יעלה כנעני- קנול, יוסי פיס, שרוליק רוזנבלום, יהודה לוי, מרגלית רוטשילד וקיקה רביד
1960 הברכה על רקע הצריפים
1960 רינה קטן ואמירה ברנע
1960 גמר יציקת הברכה
1960 מקפצה בגובה מטר ומקפצה גבוהה בגובה 3 מטר
1960 גם הילדים עשו גיוסים לטיפוח הברכה
1960 יציקת ברכה
1960 קירות הברכה חופו בקרמיקה
1960 בברכה הותקנו שתי מקפצות
1960 הותקנו דושים לרחצה
1960 ברכה חדשה
1960 התקינו מושבים מיציקת בטון סביב הברכה כאין מקפצות קטנות
1960 סביב הברכה חברים התגייסו לשתילת דשא
1960 ובהמשך בנו מקלחות לחברים וחברות
מה היה לנו עד 1960 קרש כביסה טבול בגיגית
מה היה לנו עד 1960 מקרר סביר ראשון בבית תינוקות
מה היה לנו עד 1960 סיפולוקס
מה היה לנו עד 1960 כליום מאלומיניום
מה היה לנו עד 1960 כדי חלב
מה היה לנו עד 1960 נושא אוכל
מה היה לנו עד 1960 מגהץ פחם
מה היה לנו עד 1960 סיר לילה - לשתן
מה היה לנו עד 1960 פליטיה - נגד ליתושים
מה היה לנו עד 1960 לא נגיד יותר
מה היה לנו עד 1960 קומקום מאולתר - חשמלי
מה היה לנו עד 1960 מכינים עוגה על פתיליה
מה היה לנו עד 1960 תנור נפט לחימום החדר
מה היה לנו עד 1960 מכלי הנפט
מה היה לנו עד 1960 חולצות לבנות ביום שישי
מה היה לנו עד 1960 ענף צאן
מה היה לנו עד 1960 ענף חזירים
מה היה לנו עד 1960 TD14 ונתן מענה לכול הנדרש בקיבות
מה היה לנו עד 1960 ברכות דדיג
מה היה לנו עד 1960 סנדלריה
מה היה לנו עד 1960 כרם
מה היה לנו עד 1960 חלוקת אוכל לאנשי השדה - בעגלה רתומה לסוסה
מה היה לנו עד 1960 גיוסים בגן ירק
1960 התרגשות גדולה
1960 איה חבלין מנצחת על התחרות ביד רמה
1960 בנות שיבולת בעמדת קפיצה
1960 תחרויות שחייה כול ילדי הכתות משתתפות
1960 המנצחים מקבלים מדליות וכולנו חוגגים עם גלידה
1960 מגדל המים משנות חמישים המוקדמות - מכספי שילומים נבנה לאסם ( ברקע חוטי החשמל) - בזכות הגנרטור )
1960 מנם ברוך, אביגדור ויעקב עזר
1960 יעקב עזר, מיכאל, ועוד..
1960 המושכות בכבל--נמה סלע, גאולה וחוה בן ארצי באו לנצח
1960 גדעון רביד עם עמי חנוכי וצביקה חבלין
1960 הספריה - בצד שמאל האסם החדש
1960 טקס פתחיה על שם חגי זכאי ודוד כנעני
1960 בניית ספריה ולאחר מספר חודשים בונים את המועדון לחבר צמוד לספריה
1960 שלבי הבניה
1960 שמואל כהן
1960 יצקת האסם -קונסטרוקציה מעגלית ומורכבת
1960 בנית האסם
1960 תהליך בניית האסם
1960 האסם- הסילו תבואה
1960 ילדי קבוצת ארז
1957 יעקב עזר, מריאנה, מלכה גלמידי ועוד...
1956 ריקו הקנקן
1959 מצריפי מגורי החברים
1959 קבוצת מעין - אליקו, תמי, מרגה, דורון, סמי, עוזי ומירי
1959 קלרקה עם אורנה ועודד
1959 הדסה נחושתן וקלרקה גל עם עודד ואורנה
1959 הדסה וקלרקה ים אורנה ועודד
1958 נאוה סלע- כהן עם ילד נוסף מזהים...?
1958 קבוצת מעין בטיול שנתי - עידית, מירי, רינה, נגה, נילי, ציפורה לוי, תמי, רני, מרגה, ואליקו
1960 מאיר רוזנבלום, אורה ונתן רייס וציפורה לוי
מה היה לנו אחרי 1960 חתונה של איתמר פליסטרנד
מה היה לנו אחרי 1960 אתי ואיתמר פליסטרנט
מה היה לנו אחרי 1960 הזוג הצעיר אתי ואיתמר
מה היה לנו אחרי 1960 חוגגים את החתונה של איתמר ואתי
1955 שושנה מנדל עם זינה הגננת וילדי הגן
1957 נעמי דרור
1957 נאוה סלע
1957 עידית לוי
1957 עידית לוי
1957 קבוצת ניצן המורה ויטה המורה השכירה הראשונה עם קלרקה כמטפלת ויעל
1957 קבוצת שיבות וניצן , מנשה, שרוליק , יעלי בת שבע- צופיה ועוד...
1957 אריאל גומא ולויה
1957 איה חבלין ואריאל גומא
1957 מיכה חבלין עומד - מזהים מי יושבת
1957 יצק סלע- חוגגים לנאוה יום הולדת בגן נרקיס
1957 לויה רון עמי חנוכי
1957 מוטקה אלקולומברה
1957 בית הבראה
1957 הרחבת בית הבראה
1957 מטפחים גם את הגינון בחצר המלון
1957 בית ההבראה מתפתח וגדל
1952 חשמל בזכות הגנרטור- למספר שעות בערב
1952 החשמל עד אחת עשרה בלילה בלבד
1956 יעלי לוי- פרץ.. מזהים מי עוד..?
1956 אילנה עזר, יוסי ברוך ונעמי דרור
1956 יעלה, אמנון ..מי עוד מזהים עוד ..?
1956 אמנון לוי... מזהים מי עוד בתמונה ?
1956 עמי זכאי, יוסי לוי ..מי עוד
1956 נוגה רביד- רייס מרים ששון והדסה קלורי- גינת
1956 פורים ומתחפשים- בת שבע, נצחיה, עמי זכאי, בנצי פסו,
1956 ריקוד הקנקן - בין הרקדניות אורה רייס מזהים מי עוד
1956 מזהים?
1956 לול אפרוחים
1956 חוה דרורי עם נמרוד ושלומית
1956 מכאל וחוה דרורי עם שלומית ונמרוד
1956 מפגן טרקטורים בשבועות של " עובדי האדמה"
1956 גאולה, חסידה, מיה, סיצ'ה, קלרקה חוהלה, עחיזה מריאנה ורחל עזר
1956 קבוצת ניצן בשבועות - תחרות קפיצה בשקים - מי יגיע ראשון
1956 יורם בר
1956 גאולה חנוכי עם זיו
1956 יעלי לוי- פרץ
1956 אשר פינקלשטין עם אריק - מזהים מי עוד בתמונה
1956 חוה דרורי עם נמרוד
1956 סימקה אלי עם מירי גולצקי
1956 נמרוד דרורי
1956 שלומית דרורי
1956 נמרוד דרורי
1956 מיכאל וחוה דרורי עם שלומית ונמרוד
1956 שלומית דרורי מזהים מי עוד...?
1956 חוה דרורי עם נמרוד ושלומית
1956 אורי סלע בנצי של דורה סלע
1956 מזהים...?
1956 מזהים..?
1956 מזהים...?
1956 מזהים..?
1956 מזהים...?
1956 מזהים..?
1956 מזהים..?
1956 אסתר דרור
1956 מזהים..?
1956 לאה ומשה לוי
1956 סלק וקלרקה גל
1956 שושניה ואלי ישראלי
1956 חיים לוי
1956 מוטקה אלקולומברה מזהים מי אתו בתמונה ?
1956 ציון חן ודוד דימנשטין
1956 משה סידי
1956 אליהו אבודרם
1956 מראנה, ציפורה לוי וויקי
1956 הדסה נחושתן
1956 חיים לוי עם עוד חוגגת מזהים..?
1956 יעקב דרור וקלרקה
1956 יעקוביקו, אריה קבול וחיים לוי
1956 הדסה נחושתן
1955 מעבדת הצילום
1955 מעבדת הצילום
1955 סלק מצלמי הקיבוץ במעבדה
1955 מכונת חליבה - כבר לא חולבים בידיים
1955 הפרות בזמן החליבה
1955 העמסת תבואה במחסן המשק
1955 ברפת
1955 לול
1955 קטיף תפוחים
1955 רפת חדשה
1955 הרפת נחדשה
1955 בטיול הורי חברים - ישראל מושזניק, מדם אורו, יעקב ברוך, סנירה ברום, סוזן, יעקב בן שושן, רלה וינברגר, פרלה בן שושן, יוסף פיס, אמא של רחל פונטרו, אמא של שושניקה, מזל מורי
1953 דורון וזאבי גלבר, מקבוצת רימון
1953 תמי לביא, מקבוצת מעין
1953 תמי לביא
1954 - ענת פליסטרנט, דבורה חבלין - בר , נעמי דרור
1954 קבוצת ניצן
1954 איריס ומותקה אלקולומברה
1954 מיה רייס- שמיר, חביבה רביד ואיה רביד - חבלין עם עוד נערה מזהים?
1954 בצד שמאל יעלי לוי ..מזהים מי לצידה ?
1954 מיה רייס - שמיר עם עופרה פיס , נילי לוי, נגה קרקו, תמי לביא, וזיו חנוכי
1954 לאה עידית לוי
1954 עידית לוי
1954 לאה ועידית לוי
1954 חימיקו בן מובחר מאמן את הבחורות - שושנה ישראלי, שרה רוסו, סימ'ה, לאה לוי ואסתר דרור
1954 יוצאים לאימונים
1954 יוצאים לאימונים
1954 אימון חברות חיימיקו אסתר דרור חוה דרורי לויה רון
1954 אימונים - יצחק זאבי, יעקב שמחאי, משה לוי, אריה אבנרי, יוסקה - עם הגב ישראל אביגדור
1954 חימיקו בן מובחר עם חוה דרורי
1954 חימיקו בן מובחר
1954 1957 אימון חברות חיימיקו אסתר דרור חוה דרורי לויה רון
1954 חוצים את הנחל על גשר החצבני
1954 חוצים את הנחל על גשר החצבני
1954 עוזי בן שמואל ודורון גלבר
1954 דבורלה, דני זאבי ושרוליק רוזנבלום
1953 הקשתות מהארמון הנטוש מפארות את בית ההבראה
1953 הרצפלד, אבנרי
1953 מאיר רוזנבלום זיגא רחמילביץ עם משלחת - הרצפלד- מהמועצה האזורית
1953 נודל מהנדס ברכות דגים בא לפקח על צינור מילוי ברכת הדייג
1953 חפירות לברכת הדגים
1953 ענף הצאן
1953 ענף הצאן
1953 מאיר רוזנבלום נכנס לענף הצאן עם ניסיון קודם מאילת השחר
1950 הרפת החדשה
1950 הרפת הראשונה עם המעבר להגושרים מנחלים
1950 דוב קרן במבנה הרפת הישן באגף העגלות
1950 אגף העגלות ברפת הישנה, ברפת החדשה פרות חולבות
1953 ענת פליסטרנט
1953 יהודה לוי, מקבוצת פלג
1953 מזהים..?
1953 ראובן שמי
1953 מזהים..?
1953 רחל כרמל - נחושתן
1953 שלומה רוטשילד
1953 מוטקה אלמגור
1953 מאיר לזר
1953 מיכה חבלין
1953 מרים רוסינסקי
1953 מרים ששון
1953 נוגה רביד- רייס
1953 אסתר ואדיאל
1953 ליאורה פליסטרנט
1953 אריה אשכנזי
1953 הדסה קלורי - גינת
1953 מנחם ברוך בחולצת ריקוד לחג העומר "שיבולת בשדה"
1950 אסתר דרור במכבסה הראשונה שהוקמה בקיבוץ במבנה פח
1950 שיפרה עם שריקה , יוסי פיס, דודו בן מאיר, אורה עשת ויעל פיס
1948 סוללת עפר בגובה המבנים הקיפה את היישוב, כדי להגן מירי הערבים שבסביבה
1947 מלכה בן מאיר, ציפורה לוי ויעקב דרור עם חברי הגרעין
1947 אביבה חננאל ושרה רוסו עם חברי הגרעין
1952 יומנים ופרוטוקולים
1951 סיפורים מרוח התקופה
1950 זיכרונות מרוח התקופה
1958 נגריה ולול , מסגריה ומוסך
1958 נוף הקיבוץ
1958 מבנים
1958 מבנים
1958 מבנים
1958 מבנים
1958 מבנים
1958 יוצאים לשדה
1958 שלישי מימין מנחם ברוך, לידו איתן שמיר- ראשון משמאל אריאל גומא לידו אריה אשכנזי 1958- שבועות
1958 מנחם ברוך, גאולה חנוכי, אריאל גומא ועוד...מזהים?
1958 ילדי קבוצת רימון
1958 שרוליק רוזנבלום
1958 שלומית ונמרוד דרורי עם נעם כנעני
1958 פורים ילדי רימון ומעין
1958 ילדי גן רקפת- גננת איקו- מטפלות - סוז'ן ושפרה- ילדים אילנה -אורנה- נגה- מרגה- רינה- אליקו- נחמה- משה- עפרה- עידית- אריק- עמרי- בני- עמית- אבי- עמי- נעם- נמרוד
1958 ילדי קבוצת שיבולת בגן ירק ליד הכתה הכוללת
1958 מיכל בר- אורית לביא ואורה רודד
1958 אמירה עם ילדי ניצן
1958 איתן שמיר ואמנון לוי
1958 קבול, דרור, אורה חמדי, בזמן שחיל האוויר מפציץ
1958 יורם בר, אבנר שמחאי, יעלה כנעני-קנול, יוסי פיס, שרוליק רוזנבלום, יהודה לוי, מרגלית רוטשילד וקיקה רביד
1958 חנה לוי
1958 קבוצת מעין בטיול שנתי - עידית, מירי, רינה, נגה, נילי, ציפורה לוי, תמי, רני, מרגה ואליקו
1958 משפחת בן מובחר
1958 מלכה ורני
1958 קבוצת מעין בטיול שנתי - עידית, מירי, רינה, נגה, נילי, ציפורה לוי, תמי, רני, מרגה, ואליקו
1958 פנינה כץ במתפרה, מתקנת בגדי עבודה
1958 גיורא גלוזשטיים עם ילדי רימון ,עומד על ידו מושיקו
1958 חיים, אטי אביגדור ורות דימנשטין במטבח
1958 בצד ימין יושבת נילי זכאי במרכז קדימה רות וענת פליסטרנט בצד ימין יושב פלי
1958 אמיצה עם הדסה ואלקנה
1958 משפחת בן מובחר
1958 משה ג''נג'י - מגלגל חביות
1958 משפחת דימנשטין
1958 חיה לבנברג
1958 אמיצה קלוורי
1958 דואר נע הגיע לקיבוץ
1960 ילדי גולן
1956 רות פליסטרנט ושם טוב
1956 חיים רוטשילד
1957 צוות המלון - סיצ'ה כנעני - חווה בן ארצי- עם אורה ומדם אורו
1957 חדרי המלון החדשים
1957 ילדי קבוצת שיבולת
1957 ילדי קבוצת שיבולת
1957 ילדי קבוצת שיבולת
1957 ילדי קבוצת שיבולת
1957 ילדי קבוצת שיבולת
1957 ילדי קבוצת שיבולת
1957 ילדי קבוצת שיבולת
1957 ילדי קבוצת שיבולת
1957 ילדי קבוצת שיבולת
1957 ילדי קבוצת שיבולת
1957 שיבולת
1957 כול החברים שותפים בכיבוי השרפה
1957 שרפה במחסן המשק
1957 שרפה
1957 יעקב ומרים רודד- טובה שחר- דניאל ברנע- אהרונצ'יק ועוד
1957 דובי שחר ויעלי פלוי- פרץ
1957 רינה ברוך שגיא
1957 שלומית -אורה- דורון ומרגה
1957 מרגלית ועוד..מזהים?
1957 מרים ברוך עם יוסי ורינה
1957 נגה קרקו
1957 פלג
1957 ילדי קבוצות רימון ושיבולת - שיקה- ענת- דובי- שרוליק- נעמי- זיוה- יוסי ומושיקו
1957 חביבה עם ילדי ארז- זיו- שרוליר- אורה- ניר- ענת- שמוליק- ועוד---
1957 צד ימין יאיר בן שושן
1957 גיתית דימנשטין- ברוסטין
1957 ילדי ארז
1957 ילדי הקיבוץ- שרקה- יעלה- נעם- אפרים ועוד
1957 איה רביד- חבלין
1957 יעקב ומרים רודד, טובה שחר, דניאל ברנע, אהרונצ'יק ועוד
1957 נוף בקיבוץ
1957 הדסה נחושתן, אמירה ברנע ושרוליק רוזנבלום
1957 צילה במטבח הילדים
1957 מרים ברוך ומלכה גלמידי
1957 בת שבע אבנרי
1957 קבול, שפרה בן שושן וישראל אביגדור
1957 קבוצת אלון בטיול שנתי - תשי"ח
1957 מימין יעקב ברוך
1957 ישראל מושזניק, מדאם אורו, יעקב ברוך, סניורה ברום - סוז'ן, יעקב בן שושן. רלה ויינברגר, פרלה בן שושן, יוסף פיס, אמא של רחל פונטרו-עזר, אמא של שושניקה, מזל מורי בטיול הורי חברים
1957 ילדי בית ספר וחברים בגיוס קטיף כותנה
1957 קוטפים כותנה בידיים
1957 בסיום הלימודים יוצאים לגיוסים
1957 קוטפים כותנה בידיים
1957 קוטפים כותנה בידיים
1957 מרססים במטע
1957 נטע וסיצ'ה כנעני
1957 דניאל ואמירה ברנע בגיוס במטע
1957 איקו שמחאי
1957 מנחם ברוך
1957 משקים במטע
1957 TD 14 דיסקוס בשדה עם הטרקטור
1957 ממלאים תערובת
1957 סבתא ויינברגר בפינת העופות במטבח
1957 הרפת
1957 מכניסים מכונות חדשות למכבסה
1957 מכניסים מייבש כביסה
1952 ענף החזיריים
1957 משפחת פליסטרנט
1957 סיצ'ה כנעני, חווה בן ארצי, מלכה בן מאיר-חבלין ומדאם אורו
1957 הדסה עורכת שולחן לילדי קבוצת שיבולת
1957 ‏‏מפגש שבט בן מובחר
1957 הדסה נחושתן
1957 אורה רייס
1957 נוף הקיבוץ
1955 חיים ומריאנה לוי עם רחל עזר
1954 אסתר רוטשילד במכבסה
1953 ענף המדגה
1957 זיגה, חוה, פני, סיצ'ה ורינה קטן .
1955 ילדי ניצן
1952 איה קיקה ומיה
1955 טיול חברים
1956 שלום חבלין ודבורלה טו בשבט
1956 אלקולומברה
1956 ישיבת חרום
1956 אורה רייס בתעלה משדרת בקשר
1956 שם טוב
1956 מקלטים בחצר המשק, מקלט מפקדה, מקלטים בקרבת מגורי החברים גנים וכתות
1956 ילדים יורדים לתעלות בימי ההפגזות
1956 תעלות משודרגות עם משטחי פח בדפנות התעלה - מלחמת סיני 1956
1956 מקלטים לביטחון הישוב
1956 שומרים
1956 חוה דרורי אחות הקיבוץ
1956 אנדרה דיין - מיקי שמחאי
1956 יוצקים מקלט ליד חדר האוכל
1956 השתדרגנו
1956 ציוד בסיסי
1956 טובה שחר
1956 וכמובן...מנקדים את הרהיטים לחברי הקיבוץ
1956 יעקוב ברוך
1956 ילדים יורדים לתעלות בזמן הפגזה
1956 תעלות להגנה מדופנות בלוחות פח
1956 מרים ברוך עם ילדי שיבולת
1956 נמה סלע בעבודה
1956 בגן הירק, אוספים את תפוח האדמה
1956 רפת
1956 גיוס לאיסוף תפוח אדמה
1956 שמעון רייס ומלכה'לה
1956 תעלות מדופנות בפח - מלחמת סיני 1956
1956 נוף הקיבוץ
1956 שפרה בן שושן, מרים ברוך ומלכה גלמידי
1956 קבוצת אלון ליד הצריף
1956 יעקב ברוך ומיקי שמחאי במדגה
1956 קבוצת דרור, משמאל ארנון רייס
1956 אלי ישראלי ואשר פינקלשטין בלול האפרוחים
1956 דוד דימנשטין, נילי שמי, אורי דימנד, אריה ברוש
1956 קבוצת דרור - אודט מהודר (דיין), אורי דימנד, אפרים בר, ארז, אריה ברמן (ברוש), ארנון רייס, גדי רוזנבלום, דוד אדלר, דוד דימנשטיין, דני שינדלר, חיים גלמידי, יהודה לוי, ישראל מנדל, משה מזרחי, נילי שמי, ציון. ג, שלומית נוברגן
1956 יום הולדת לזיווה - משפחות שמחאי ורייס
1956 משפחת בן מאיר
1956 קבוצת אלון על רקע הצריף
1956 קבוצת ניצן
1956 גאולה חנוכי וחיה לבנברג
1956 אלברט, ספר הקיבוץ
1956 ליאורה שינדלר (פליסטרנד), שלומה רוטשילד, מיכה חבלין, נגה רביד-רייס, הדסה קלוורי (גינת), רחל כרמל מושזניק עם המורה אמירה ברנע
1956 משק בית הספר במקומו החדש
1956 הנגרייה החדשה
1956 מנופי המשק
1956 TD--14
1956 סבתא ויינברגר, אמא של טובה ועקיבא
1956 ילדי קבוצת ניצן
1956 ילדי קבוצת אלון ליד הצריף
1956 שרוליק רוזנבלום וקיקה רביד - בהצגת ב"ס
1956 חווה רוזנבלום עם שרוליק וגדי
1956 יענקל אביגדור עם הדודים
1956 מרגה בן ארצי רחימי
1956 מרים ברוך עם רינה ויוסי
1956 יעקב רודד עם אורית
1956 קבוצת שיבולת בטיול שנתי
1956 עליזה פיס עם ילדי ב-ס
1956 משפחת בן מאיר
1956 שפרה בן שושן עם מושיקו ואריק
1956 קבוצת דרור
1956 יעלה כנעני, דבורלה בר, נעם כנעני ויעל פיס
1956 רינה ברוך - שגיא
1956 חווה רוזנבלום עם שרוליק וגדי
1956 יורם וציקי בר
1956 חנה רוזנבלום
1956 מרים ברוך עם ילדי קבוצות שיבולת - רימון ואורן
1955 משפחת פיס יוסי, יעל, עפרה ואבי
1956 ן זינה - אריה דרור דובי שחר נעמי דרור זאבי גלבר ינקל אביגדור רינה ז'לונגורה יוסי ברוך מושיקו בן שושן עוזי בן שמואל ענת פליסטרנט נאוה סלע דני זאב רני בן מאיר וינקלה גלמידי---גן זינה
1956 ילדי גן זינה עם שושנה - קבוצות שיבולת ורימון
1956 זינה עם ילדי קבוצת שיבולת
1956 ילדי שיבולת - אמנון לוי, בני ישראלי, שרוליק רוזנבלום, אלי רביד, זעוה שמחאי, נעמי רחמילביץ, יעלי לוי, יעל פיס, יעל כנעני, ודבורלה --- מזהים מי עוד
1956 נרקיס- רימון- שיבולת מעין
1956 ברכה
1956 תחרות שחייה
1955 צוות בית הבראה - מלכה בן מאיר, סיצ'ה כנעני, חוה בן ארצי ומדאם אורו, אמא של מלכה בן מאיר
1955 חדרי בית ההבראה הראשונים שנבנו
1955 ברכת דגים בחצר בית ההבראה
1955 תהליך שיפוץ בית ההבראה
1955 אורה המקימה והמנהלת, במשרד של בית ההבראה
1955 אמא של יקים בן שושן ומדאדם אורו
1955 סוז'ן ברוך, למען גינה מטופחת
1955 סבתא קורין, אסתר ורפאל קרקו עם נוגה
1955 סוז'ן ברןך - באה מטורקיה מחיים מפנקים לקיבוץ
1955 חורסי אביגדור, אמא של ישראל אביגדור
1955 מדאם אורו אמא של מלכה בן מאיר
1955 מדאם ברוך, סוז'ן אמא של מנחם ויעקב ברוך
1955 סוז'ן ברוך עם יוסי
1955 מדאם אורו
1955 בקי רודנסקי, אמא של יעקב רודד
1955 שמוליק לביא בעבודה
1955 חוגגים
1955 סבתא וינברגר במטבח
1955 חדר האוכל
1955 צילה חותכת את הגבינהצהובה - דק- דק
1955 חדר האוכל
1954 נגה קרקו
1954 המטפלות אלה ברמן ורינה קטן- עומדים לפי סדר מירי , אריה, נחמה, יענקלה גלמידי, עפרה, נגה ונילי
1954 רפאל ואסתר עם נגה
1952 אסתר ורפאל קרקו
1953 נילי לוי ונגה קרקו עם מריאנה ואסתר
1955 חצר המשק
1955 יעקב רודד ואתר קרקו
1955 אביבה בן שמואל
1955 חוגגים שבועות
1955 משה ג'ינג'י
1955 עמיקם בן ארצי
1955 סבתא סוז'ן עם יוסי ברוך
1955 זיהוי חלקי- במרכז התמונה יצחק סלע
1955 מיה ואיה עם בני הכתה
1955 איה, ארנון ודוד
1955 טיול משק
1955 רחל ואילנה
1955 ליאורה פליסטרנט
1955 בת שבע אבנרי - ברוש
1955 מדאם אורו
1955 בנות קבוצת שיבולת
1955 ילדי קבוצת שיבולת בטיול שלג
1955 חוהלה ומריאנה עם ילדי שיבולת
1955 ציפורה לוי עם יהודה ואמנון
1955 שרוליק רוזנבלום- ליד חדרי בית המרגוע
1955 אלה עם שיקה ונאוה
1955 ילדי קבוצת שיבולת עם זינה
1955 חוה בן ארצי עם שרוליק
1955 שמעון רייס, עמי זכאי, יוסי לוי, דודו בן מאיר ישי סלע, בנמיון פסו- סלע ומרקוס סופר - ילדי ניצן
1955 אריאל גומא- איה רביד - חבלין- צביקה חבלין- מיקי שמחאי - עמי חנוכי
1955 מנחם ברוך עם יוסי ורינה
1955 גן זינה
1955 מרים ברוך עם רינה
1955 ניצן- בנציון, בת שבע, ברכה זקוטו, דגנית ברכה, דודו בן מאיר, יהודית שיאון, יוסי לוי, ישי סלע, מירה מלומן, מרקוס סופר, נצחיה וריאל, עמי זכאי, צופיה כץ רחל ושמעון רייס,
1955 פיני ונמה סלע
1955 פרלמנט חברים
1955 יעקב וניצה ברוך
1955 יצחק סלע
1955 ניצה ויעקב עם אמא סו'זן
1955 מנחם ברוך עם אמא סוז'ן וחברים
1955 ניצה ויעקב ברוך
1955 סיצ'ה מותקה ומלכה גלמידי
1955 מלכה וסיצ'ה
1955 מרים ברוך
1955 אליהו קטן
1955 ילדי רימון חוגגים את פורים - יוסי ברוך, יוספי אבנרי, יענקל אביגדור מושיקו בן שושן ועוד
1950 בית התינוקות במהלך הבניה
1947 מנחם ברוך יושב למעלה בצד שמאל על פסל האריה השואג - האנדרטה לזכר טרומפלדור וחבריו
1950 מטיילים ברחבי הקיבוץ - מנחם ברוך, רפאל בן שושן, שרה דנון, שאול, מורדכי סימן טוב, פונטרומולי, אריה טליאס, אריה דנון, אבהרם פורצ'יה, דוד מזרחי ועמליה
1947 ילדי משפחת פיס - יוסי, יעל, עפרה ואבי
1955 זיהוי חלקי - איתן שמיר עם רונה על הקרוסלה
1955 מילדי קבוצת שיבולת עם זינה הגננת
1955 מילדי קבוצת שיבולת
1955 זינה עם ילדי הקיבוץ
1955 צילום קבוצתי - משפחות רביד, ברוך, אביגדור, זאבי מנדל ועוד
1955 משק חי ראשון בקיבוץ - ענת פליסטרנט, דבורה חבלין - בר , נעמי דרור
1955 מושיקו בן שושן - שיקה ברמן- יוסי ברוך ויענקלה אביגדור
1955 נעמי ושרוליק רוזנבלום
1955 שרוליק רוזנבלום
1955 זינה עם ילדי הקיבוץ
1955 זיהוי חלקי - איתן שמיר עם רונה על הקרוסלה
1955 משק חי ראשון בקיבוץ - ענת פליסטרנט, דבורה חבלין - בר , נעמי דרור
1955 בתי הוותיקים הראשונים
1955 מלכה לגלמידי
1955 אלה ברמן עם נאוה ואריה
1955 ציפורה לוי עם אמנון ויהודה
1955 קיבוץ - מיכאל דרורי בעבודה
1955 ישראל אביגדור
1955 זיהוי חלקי- במרכז התמונה יצחק סלע
1955 זיהוי חלקי - בצד שמאל שם טוב
1955 עמיקם בן ארצי
1955 דניאל ברנע ושם טוב
1955 יעקוב עזר ושם טוב
1955 משה בן יוסף בסיבוב יומי לחלוקת כביסה ואוכל לבתי הילדים
1955 חוה אחות הקיבוץ מטפלת במלכה גלמידי
1955 ענף החזיריה בניהולו של גנרי ולודמילה
1955 נגריה ראשונה
1954 חדר האוכל הראשון בקיבוץ - עבר מנחלים
1950 אורה בן מאיר- עשת, יוסי פיס, יהודה לוי ושרקה דומן- קנייס
1955 קופת בית - דוב קרן ויקים בן שושן
1955 סעדה שם טוב ודוב אקר בחדר האוכל
1955 נועמי לביא
1955 משק חי ראשון - דבורלה חבלין- בר , ענת פליסטרנט ונעמי דרור
1955 מורדי שחר
1955 מורדי שחר בגיוס להוצאת גזר
1955 מיכאל דרורי במסגריה
1955 מיה רייס- שמיר
1955 מרים ברוך וסיצ'ה כנעני
1955 זיהוי חלקי- מלכה גלמידי
1955 זיהוי חלקי- בלה דומן ושושנה אקר
1955 ילדי קבוצת פלג
1955 זינה רביד עם ילדי קבוצת רימון
1955 גן זינה - ילדי קבוצת רימון
1955 דורה סלע, אמירה ברנע, אילנה ושמחה גלבר עקיבא וטובה
1955 עקיבא בן שמואל
1955 מצטרפים חדשים
1954 מיכה חבלין
1954 מקלט המפקדה - מאיר רוזנבלום
1954 מזהים מי בתמונה ?
1954 עמדת תצפית
1954 שטח הקיבוץ היה ללא גדרות ולכן נאלצנו לשמור בלילות-שני שומרים הסתובבו כל הלילה
1954 יוסקה טרנופולר ואלי ישראלי
1954 שושניקה - שרה רוסו- לאה לוי ואסתר דרור
1954 רות פליסטרנט
1954 סיור בטחון בצפון
1954 פלי ושמואל כהן
1954 אסתר כהן- מיכל שחורי- רבקה זאבי- שושנה מנדל- רינה אבודרם- פנינה כץ - רינה- מרים לוי- חנה רוזנבלום - רות מינץ- נעמי לביא -
1954 אימונים בהדרכתו של מוטקה אלקולוברק וחיימיקו
1954 חוצים את נחל הירדן
1954 יצחק זאבי
1954 נטע כנעני
1954 אימונים - יצחק זאבי, יעקב שמחאי, משה לוי, אריה אבנרי, יוסקה - עם הגב ישראל אביגדור
1954 אימונים בחורים- אריה אבנרי יעקוב שמחאי גיורא ברמן- ברדישקה ויצחק זאבי מתאמנים
1954 אימוני חברות-רות מינץ- חנה רוזנבלום- רינה אבודרום- אסתר כהן- מיכל שחורי- רבקה זאבי- נעמי לביא- מרינה ופניננה כץ
1954 - אימונים גברים לשמירה על שטח הקיבוץ מיכאל דרורי עמיקם בן ארצי יעקב פיס עקיבא בן שמואל ויקים בן שושן אריה קבול מתאמנים לשמירה
1954 אימוני נשק לחברות- לביא נעמי- מנדל שושנה- זאבי רבקה- חנה רוזנבלום- מיכל שחורי - מיץ רות כהן אסתר- אלקולומברה מרדכי
1954 מיכאל דרורי ועמיקם עם הילדים
1954 שושנה מנדל והדסה נחושתן על רקע הצריפים
1954 חוה דרורי, אחות הקיבוץ נותנת עזרה ראשונה לצביקה חבלין
1954 עמיקם בן ארצי וילדי הקיבוץ
1954 שמחת המצטרפים אחרי הפילוג, עמיקם וחוה בן ארצי, מיכאל דרורי וחברים
1954 מיכאל דרורי ועמיקם בן ארצי עם הילדים
1954 שמחה ואילנה גלבר עם זאבי ודורון
1954 יורם בר
1954 קבוצת דרור
1954 עקיבא עם קבוצת פלג
1954 משה בן שושן
1954 רינה ואליהו קטן עם יהודית
1954 צד שמאל אפרים ויעקובי לוי
1954 עליזה פיס ואתי אביגדור עם ילדי הגן - שיבולות ועוד-
1954 זינה עם ילדי הקיבוץ
1954 עמיקם
1954 זינה עם ילדי הקיבוץ
1954 בת ששבע- בנות ניצן מזהים
1954 בדרך לברכה
1954 איה רביד - מיה רייס- עירית רוזנבלון מי עוד מזהים
1954 -מיקי רוזנבלום ענת פליסטרנט שיקה ברמן יוסי ברוך מושיקו בן שושן זיוה שמחאי נעמי רחמילביץ שרוליק רוזנבלום ודובי שחר1959
1954 ט"ו בשבט - רפאל קרקו ומאיר רוזנבלום
1954 בת שבע עם בנות קבוצת ניצן
1954 נטע וסיצה עם חברים מזהים מי עוד בתמונה
1954 עמיקם בן ארצי
1954 קבוצת דרור
1954 משפחת בן מאיר
1954 דניאל ואמירה ברנע
1954 אורי דימנד וחיים גלמידי
1954 פעם בשבוע פורקים תערובת
1954 דוב קרן ברפת
1954 עוד יום עבודה מפרך
1954 סנדלרייה בהנהלת מהודר – במקום זה גם כרך ספרים -יצחק מהודר סנדלריה-
1954 איזא במטע
1954 סוף סוף ...מטע תפוחים
1954 מעמיסים גזר
1954 גיוס להוצאת גזר
1954 הדסה ואהרונצ'יק נחושתן
1954 ציפורה לוי עם אליקו
1954 שושנה והדסה
1954 מזהים?
1954 אורה רייס וחנה רוזנבלום בכרם
1954 מיכל הדלק של הגנרטור הראשון - במבנה פח ליד המוסך - -מנחם ברוך
1954 עם השפם - יעקב דרור
1954 קבוצת דרור
1954 שמוליק לביא
1954 רפת עגלות
1954 - מיכאל דרורי, פני סלע , מאיר רוזנבלום ועוד
1954 הרפת חדשה
1954 סנדלרייה בהנהלת מהודר – במקום זה גם כרך ספרים -יצחק מהודר סנדלריה
1954 ניצה ויעקב ברוך
1954 חברות הגושרים בפורים - מלכה לגמידי, מרים ברוך, רינה ואליהו קטן, אסתר רוטשילד
1954 רוקדים אגם הברבורים בפורים - אנדרי דיין, עקיבא בן שמואל ועוד מחברי הקיבוץ
1954 מנחם ברוך
1952 בית התינוקות
1952 מנחם ומרים ברוך עם יוסי
1952 יעלי לוי - פרץ
1953 רבקה זאבי- שפרה בן שושן ושרה רוסו
1953 הכנות לברכת הדיג
1953 משק בית ספר הראשוו - מיקום ליד בית סיעודי
1953 דינה חבלין עם דבורלה
1953 דינה חבלין עם דבורלה
1953 יקים בן שושן ואתי אביגדור עם חברים
1953 שרוליק ומיקי רוזנבלום עם חוולה
1953 חוגגים בחורשת טל
1953 חורשת טל כחלק בלתי נפרד מנוף הקיבוץ ללא גדרות
1953 הדייגים
1953 הדייגים
1953 הדייגים
1953 דייגים בפעולה
1953 שושנה ויוסקה טרנופולר
1953 שושנה טרנופולר
1953 במטבח- חיים אתי ורות
1953 עקיבא בן שמואל
1953 כך חיממנו את המים בימים הטובים
1953 במטח - זיהוי חלקי - צילה עם החולה המשובצת
1953 חוהלה עם המשפחה - מיקי ושרוליק עם עוד ילדה - מזהים
1953 משאבת מים
1953 אורה ונתן רייס
1953 חופרים את ברכות הדיג
1953 פלי מנצח על עבודת החפורה
1953 לקרת סיום החפירות של ברכת הדייג
1953 שלבי השיפוץ
1953 בגמר השיפוץ הראשוני
1953 הברכה בחצר המלון
1953 המקום לפני השיפוץ
1953 מבט לבית ההבראה לאחר השיפוץ
1953 בימי הקיץ ילדי הגנון באו מדי יום להתרחץ בברכת הנוי
1953 איה ואלי שמוקלר - רביד
1953 משפחת בן שושן
1953 החמור סיוון בא לביקור יומי
1953 עליזה ואטי עם ילדי שיבולת
1953 חוהלה עם מיקי ושרוליק רוזנבלום
1953 אורי דימנד ואריה ברוש
1953 דני זאבי
1953 בצד ימין נילי שמי
1953 קבוצת רימון חוגגים בפורים
1953 מריאנה ורחל לצר
1953 זיהוי חלקי -חוגגים את שבועות בשדה מערב מקיבוץ דפנה - עומדת בחולצה שחורה אמיצה קלורי
1953 זיהוי חלקי- יעקב ואסתק דרור- קבוליקו- אסתר כהן- מלכה בן מאיר- שפרה בן שושן ואסתר קרקו
1952 רינה קטן על קרע נוף הקיבוץ
1952 מפלסים את השטח
1952 גיוס להוצאת גזר
1952 גיוס להוצאת גזר
1952 אלקנה הורוביץ
1952 ראשונה מימין נגה שמוקלר- רייס
1952 אלה וגיורא ברמן עם אריה, נאוה ושיקה
1951 עליזה פיס על ילדי הקיבוץ
1952 מושיקו בן מובחר עם ילדי הגן
1952 ראשונה מימין נגה שמוקלר-רייס
1952 שפרה עם שריקה, יוסי פיס, דודי בן מאיר, אורה בן מאיר ויעל פיס
1952 צילה עם הילדים
1952 צביקה ומיכה חבלין
1952 צד שמאל מיכה חבלין
1952 יורם בר
1952 יום הולגת בגן זינה
1952 חנה עם עירית ומיקי
1952 דינה חבלין עם דבורלה
1952 דוב קרן
1952 איזא, רות גיתית ודוד דימנשטין
1952 ילדים חדשים מצטרפים לקיבוץ
1952 מיכה חבלין ודבורלה
1952 דינה ושלום חבלין עם צביקה ומיכה
1952 יורם בר
1952 ילדי הקיבוץ עם ילדי אילת השחר וכפר גלעדי המצטרפים
1952 משפחת כנעני
1952
1952 יורם בר וראובן שמי
1952 משפחת רוזנבלום - מיקי תינוקת
1952 חייה לבנברג עם ילדי קבוצת אלון
1952 נתן רייס עם ארנון ומיה
1952 מיכה ודבורלה בר 1952
1952 חווה רחמילביץ עם אבנר
1952 דוד - דימנשטין
1952 אראלה- גיתית ודוד דימנשטחן
1952 אלי קיקה נוגה ואיה שמוקלר רביד
1952 דינה חבלין עם דבורלה 1953
1952 יורם וחיים בר
1952 ילדי המחנה עם עליזה
1952 איזה רות גיתית ודוד דימנשטין
1952 אלה ברמן
1952 חגי נמרוד עמי ונילי
1952 חנה עם עירית ומיקי
1952 שלום חבלין - מיכה דבורלה ושרלה - בת דודה
1952 שיפרה עם שריקה , יוסי פיס, דודו בן מאיר, אורה עשת וילי פיס
1952 מלכה בן מאיר עם אורה ורני
1952 אריה, נאוה ושיקה ברמן
1952 אלה וגיורא ברמן עם אריה, נאוה ושיקה
1952 קיקה שמוקלר - רביד
1952 משפחת שמוקלר - רביד
1952 זינה עם ילדי הגן
1952 ילדי שיבולת עם המטפלות שפרה ועליזה
1952 יעקב ברוך עם יוסי
1952 אורה בן מאיר,עמי, יובי, יורם, דודי, אבנר, יוסי, יהודה
1952 ילדי המחנה, בצד שמאל אורה בן מאיר
1952 מושיקו בן שושן
1952 שפרה ויקים בן שושן עם מושיקו בתל אל - קאדי (תל דן)
1952 מרים ויוסי ברוך ברקע הצריפים, נוף הקיבוץ
1951 מעמיסים ציוד, מלפנים אסתר דרור ( עם אפודה שחורה)
1951 אלי ישראלי
1951 מנחם ברוך - ברקע מיכלי הדלק של הגנרטור
1948 סירי בישול גדולים
1948 סירי בישול גדולים
1951 הרפת
1950 מבנים ראשונים בקיבוץ
1950 מבנים ראשונים בקיבוץ
1949 רוקדים מקידמה מנשה בז'ה לידו מטילדה בר סימן טוב
1949 חברי הגרעין
1949 מרים ברוך, אברהם פורצ'ה, ליאון ושרה דנון
1949 שני מימין אהרון פונטרומולי, יעקב עזר, אריה דנון ואברהם בשורה הקידמית יושבים מרים ברוך, מרדכי לזר ושרה שאולי
1950 מנחם ברוך ויעקב עזר
1950 אורה בן מאיר עם ילדי הקיבוץ מזהים מי בתמונה
1950 זיהוי חלקי- יצחק לוי עם אמנון- עליזה ויוסי פיס - אורה בן מאיר - מזהים מי עוד בתמונה ?
1950 יהודה לוי , מזהים מי עוד בתמונה ?
1950 שרה קניאס- אורה בן מאיר - יהודה לוי- יוסי ויעל פיס
1949 מלכה ושמואל בן מאיר
1949 מלכה, שמואל ואסתר בן מאיר
1949 יצחק חננאל ושרה רוסו ברפת
1947 באימון - עטרה מקבוצת המייסדים
1948 מימין, מנחם ברוך
1948 אסתר, אחותה של מלכה בן - מאיר מוציאה את יחיעם לאמבטיית שמש
1948 מלכה בן מאיר עם ביתה אורה
1948 בנחלים - מלכה בן מאיר עם אורה
1948 טנדר צבאי ''הפרגו'' שקיבלנו לשימוש המחנה עם יקים בן שושן
1948 חדר אוכל בנחלים - עם הגב אלינו בצד ימין אלי ישראלי, על הספסל בצד ימין יושבת שרה חיים, על ידה בלה דומןה
1948 שרה רוסו חולבת את אחת מארבע הפרות ראשונות שהבאנו מנווה יער לנחלים
1948 שמחת חלוצי נחלים לפני הגעת הגרעין (ספר התורה עם שמות המייסדים)
1948 נחלים לאחר נטישת החלוצים הדתיים וכניסת חברי נווה יער
1948 יחיעם עם אבא
1948 TD 14 יחיעם בן מאיר יושב על
1948 יהודה (לאון) טלייס - הכנסת משאבת מים
1948 יחיעם ואורה בן מאיר
1948 מלכה בן מאיר עם יחיעם
1948 עליזה ויעקב פיס, מלכה בן מאיר עם אורה, אסתר בן מאיר ויצחק זאבי
1948 אביבה חננאל
1948 בנחלים ערימת אדמה מקיפה את המחנה לשם ביטחון
1947 מי מזהה את האנשים בתמונה?
1947 הקבוצה בפרדס חנה - אביבה חננאל, מלכה בן מאיר, יצחק זאבי, אליהו קטן, שרה רוסו, יקים בן שושן, ציפורה ויצחק לוי
1947 מאלבום התמונות של משפחת בן מאיר
1947 מאלבום התמונות של משפחת בן מאיר
1947 שנייה משמאל אסתר בן מאיר
1947 יקים בן שושן ורפאל קרקו עם חברי הגרעין
1947 שפרה בן שושן במרכז התמונה עם חברי הגרעין
1947 במרכז התמונה שפרה בן שושן
1947 בשורה למעלה במרכז
1955 סיפורים מרוח התקופה - שנת חמישים וחמש
מה היה לנו אחרי 1960 תמונות, חוויות וסיפורים
1956 מיומני המזכירות והאסיפה - שנת חמישים ושש
1953 מילדי קבוצת אלון
1955 סלק גל פותח את מעבדת הצילום
1960 בניית האסם
1960 הקמת הספרייה והמועדון
1957 שרפה במחסן הקיבוץ
1956 ביטחון הישוב
1957 טיול שנתי - קבוצת שיבולת
1958 נוף הקיבוץ - מבנים
1960 מקבץ חתונות עד 1960
1959 טיולי משק וטיולים שנתיים
1960 טיולים
1956 מגורים
מה היה לנו אחרי 1960 סרטים - צילום סלק גל - עריכה רינה שגיא
1960 משחקים ותחרויות ספורט באירועי המשק
1952 סוף...סוף.. יש חשמל בזכות הגנרטור
מה היה לנו עד 1960 ענפים, מבנים, אביזרים ועוד...
1960 לא מפסיקים לשפץ ולהגדיל את בית ההבראה
1953 חוויה מופלאה - לשמוע ולהתרגש מקולם החי של המייסדים.
1954 שיחת היום בקיבוץ
1960 ברכת שחיה חדשה
1951 חוויה מופלאה ומרגשת - לשמוע ולהתרגש מקולם החי של מייסדי הגושרים.
1952 חוויה מופלאה, לשמוע ולהתרגש מקולם החי של המייסדים.
1950 חוויה מופלאה - מקולם החי - הקלטות של מייסדי הגושרים
1947 סיפורי חיים

קיבוץ הגושרים - השנים הראשונות
המשך יבוא...