Toggle Fullscreen
...

1954 - הקיבוץ גדל ומתפתח יש לכם מה להוסיף? - שתפו אותנו!

חזרה לציר הזמן
גלריה (55)
חדר האוכל הראשון בקיבוץ - עבר מנחלים
רכב ה"אמבר"
מיכל הדלק של הגנרטור הראשון - במבנה פח ליד המוסך - -מנחם ברוך
הרפת חדשה
בצד שמאל עלי ישראלי
רפת עגלות
דוב קרן ברפת
מכונות החליבה החדשה- דני שינדלר בעבודה
רפת משוכללת
כבר לא חולבים בידיים
איזא במטע
סוף סוף ...מטע תפוחים
פעם בשבוע פורקים תערובת
מעמיסים גזר
גיוס להוצאת גזר
אורה רייס וחנה רוזנבלום בכרם
אסתר רוטשילד במכבסה
אסתר רוטשילד
שמוליק לביא
אורי דימנד וחיים גלמידי
נטע וסיצה עם חברים מזהים מי עוד בתמונה
מלכה בן מאיר מנצחת ביד רמה
שיפרה בן שושן ,אליס, חוה בן ארצי, אילנה גלבר מלכה בן מאיר
נאוה ברמן, גאולה חנוכי, חביבה רביד, - מיכל שחורי - יושבות איה שמוקלר - חבלין ולויה חן
הדסה ואהרונצ'יק נחושתן
אסתר קרקו וסעדה שם טוב
חוהלה ועירית
סטלבט-- סעדה ושם טוב
משפחת בן מאיר
קבוצת דרור משולבת בכיתה של ילדי דפנה
שושנה והדסה
משפחות גלמידי- אביגדור וברוך
ציפורה לוי עם אליקו
יעקב ועליזה פיס עם יוסי יעל ועפרה
עמיקם בן ארצי
רינה ואליהו קטן עם יהודית
סנדלרייה בהנהלת מהודר – במקום זה גם כרך ספרים -יצחק מהודר סנדלריה-
סנדלרייה בהנהלת מהודר – במקום זה גם כרך ספרים -יצחק מהודר סנדלריה
עוד יום עבודה מפרך
- מיכאל דרורי, פני סלע , מאיר רוזנבלום ועוד
מזהים?
עם השפם - יעקב דרור
ארנון רייס חורש את השטח להגדלת המטעים טרטור פורדצון
חוה רוזנבלום עם מיקי ושרוליק
יקים ושפרה עם מושיקו
מרים ומנחם ברוך עם יוסי וחברים
דניאל ואמירה ברנע
חתונה - אמירה ודניאל ברנע
יעקב ומנחם ברוך
עליזה יעקב פיס עם יוסי יעל ועופרה
סעדה מכינה לביבות
שפרה - ריטה ומרים ברוך
חוה רוזנבלום עם מיקי ושרוליק
מזהים?
אתי אביגדור במרכז התמונה
תגובות (11)
שליחה
תודה, תגובתך נשלחה בהצלחה
אורי דימנד 5 month ago
בצילום חדר אכל שני, לא הראשון
0 אהבו
אורי דימנד 5 month ago
בצילום חדר אכל כ' זה שנישרף
0 אהבו
אורי דימנד 5 month ago
בצילום ברקע רפת עגלות מקדימה חצר רפת פרות א' וסככת יונקים משמאל,
0 אהבו
אורי 5 month ago
חלוקת חלב לעגלות חדשות
0 אהבו
אורי דימנד 5 month ago
זה חיטה מהשדה לאסם סילו
0 אהבו
אורי דימנד 5 month ago
מעמיסים אשקוליות
0 אהבו
אורי ד 5 month ago
ודוד דימנשטין ז"ל
0 אהבו
אורי דימנד 5 month ago
בתמונה זה לא קבוצת דרור יש להוריד, זה כיתה אחרונה שלמדתי בתל אביב
0 אהבו
אורי 5 month ago
עמיקם עגלת עץ שבנה
0 אהבו
אורי דימנד 5 month ago
איתמר פליסטרנט נוהג בפרמל הבן של פלי
0 אהבו
אורי דימנד 5 month ago
מימין חלגווה-שמואל בהמשך עליזה פיס
0 אהבו