Toggle Fullscreen
...

1958 - קבוצת רימון יש לכם מה להוסיף? - שתפו אותנו!

חזרה לציר הזמן
גלריה (74)
רימון
קבוצת רימון
קבוצת רימון
קבוצת רימון
קבוצת רימון
בקשה חוזרת לזיהוי
מאמץ אחרון לזיהוי
מיקי רוזנבלום עם אמא חנה
יוסי ברוך עם הדוד יערב ברוך
מיקי רוזנבלום עם אבא מאיר
יוסי ברוך
בגיל שנה וחצי מושיקו בן שושן
אליהו קטן ים יהודית
יקים בן שושן עם מושיקו בן- 4 חודשים
משיקו בן- 3 וחצי חודשים
רינה קטן עם יהודית
גיורא ברמן ושיקה
מושיקו- בן שושן ב שנתיים
שפרה ויקים עם משה
מושיקו בן שושן ויוסי ברוך
מושיקו בן שושן וענת פליסטרנט
דני זאבי
חיים לוי עם דני זאבי ומשה בן- שושו
רינה קטן מטפלת בבית ילדים
יוסי ברוך
אליהו ורינה קטן עם יהודית
צד שמאל - אפרים ויעקובי לוי
ילדי קבוצות רימון ושיבולת
---פורים תשי- ז
מושיקו בן שושן
יענקל, מושיקו, שיקה ויוסי
זהו אותם
זהו אותם
בני רימון ומעין זהו אותם
ילדי נרקיס
יוסי ברוך חוזר לגן מבית חולים
יענקלה אביגדור
נעמי דרור
ענת פליסטרנט רינה זילונגורה שלומית דרורי יעקב לוי
קבוצת רימון בטיול שנתי
טיול שנתי
טיול שנתי
ילדי רימון
פורים תשכ- ב
5 לירות של פעם...
שמרי ושיקה עם אריה ונאוה ברמן
דובי שחר
יצחק קטן
יוסי ברוך
יוספי אבנרי
יענקלה אביגדור
לזיהוי ?
יהודית קטן
שמרי דימנד
אפרים בדר
זאבי גלבר
נעמי דרור
דני זאבי
לזיהוי ?
חייה בן ארצי - להב
לזיהוי ?
שיקה ברמן
ענת פליסטרנט
ילדי רימון בשיעור שחיה
שלומית דרורי ויהודית קטן
זהו את הילדים
זהו?
זהו ?
חיה ועליזה עם ילדי רימון
זהו ?
בנות רימון בכתה ז' יהודית - שלומית ורינה זלונגורה - תשכ-ה
זהו את הילדים
זהו את הילדים
ילדי רימון זהו אותם
תגובות (0)
שליחה
תודה, תגובתך נשלחה בהצלחה