Toggle Fullscreen
...

1973 - חג ה 25 יש לכם מה להוסיף? - שתפו אותנו!

חזרה לציר הזמן
גלריה (46)
עטיפת התקליט של חג 25
תוכן התקליט - חגיגת 25
עטיפה ותקליט
מימין לשמאל- מרים ברוך, מלכה חבלין, שפרה בן- שושן, גיתית דימנשטין, רינה קטן, חנה לוי, מיה שמיר, חנה רוזנבלום והדסה נחושתן על התופים אבי להב.
חברים על הבמה משמאל לימין- אריה קבול, גואל יצחקי,, אהרונציק נחושתן, יצחק זאבי, גדי רוזנבלום ושמואל חביב. - חברות - מימיל לשמאל, נוגה רייס, יעל גלוזטטין, חיה בן - ארצי, מיה שמיר, יעלה קנול, נילי שמי,
מקהלת חברים וחברות
שפרה בן שושן, אסתר כהן, יהודית לוי, רבקה זאבי, מלכה חבלין, שושניקה ישראלי ושמחה גלבר
בצד ימין- עליזה פיס, יהודית לוי, אסתר קרקו ושרה רוסו- בצד שמאל- אטי אביגדור, שפרה בן שושן ומרים ברוך
מימין לשמאל- רבקה זאבי, פני קבול, יהודית לוי, יהודית לוי, שפרה שן שושן, מירים ברוך, מלכה חבלין, אטי אביגדור, אסתר קרקו ושרה רוסו
ימימין לשמאל - אטי אביגדור, שפרה בן שושן, מרים ברוך, חיים רוטשילד, אסתר קרקו, שרה רוסו ואליהו קטן
במרכז אליהו קטן בצד שמאל - אטי, שפרה, מרים מנחם
יושבות על הבמה- מלפנים- ראשונה קדימה שושניקה ישראלי ומלכה חבלין
במרכז אריה קבול
מופע של כול קבוצות הקיבוץ
רבקה זאבי, אסתר כהן, יהודית לוי, פני קבול, מלכה חבלין, אטי אביגדור בלה דומן, מרים ברוך, אסתר קרקו ושרה רוסו ,
במרכז אליהו קטן
פני קבול, בלה דומן, ציפורה לוי, אסתר כהן, אסתר דרור, רבקה זאבי, אטי אביגדור, שפרה בן שושן, מרים ברוך, אסתר קרקו ושרה רוסו - שיר ספרדי
מימין לשמאל- רבקה זאבי, אסתר כהן, פני קבול, מלכה חבלין, בלה דומן, מרים ברוך, אסתר קרקו ושרה רוסו
מימין לשמאל - פני קבול, בלה דומן, יהודית לוי, אסתר כהן, רבקה זאבי, אטי אביגדור,מלכה חבלין, שפרה בן שושן, מרים ברוך, אסתר קרקו ושרה רוסו
במרכז הבמה רפי ושרה
ילדי קבוצת אורן
בצד ימין עפרה
אורן-
אורן
ילדי אורן
אסתר כהן, יהודית לוי, רהקב זאבי, מלכה חבלין שושניקה ישראלי , אסתר קרקו ופני קבול
בצד ימין - רינה שגיא, שרה מזרחי ונאוה כהן בצד שמאל קבוצת הבנים- ימימין לשמאל - אריק פינקלשטין, משה קלורי, עמי ישראלי, עמרי רטשילד, יוסף כהן ואריה דרור מקבוצת אורן
מימין לשמאל- שרה מזרחי, נאוה כהן, אורנה נחושתן, עפרה פיס, רינה שגיא ויהודית קטן
מימין לשמאל בנות אורן- רינה שגיא, שרה מזרחי, עפרה פיס, ויהודית קטן
מימין לשמאל - שרה מזרחי, רפי, נאוה כהן, אריק פינקלשטין, אורנה נחושתן, עמרי רוטשילד במרכז לא מזוהה---- עפרה פיס, נעם כנעני, רינה שגיא, משה קלורי ויהודית קן
בצד ימין עפרה פיס - עם נמרוד דרורי, נעם כנעני ומשה קלורי
סיפור הגדת שלגיה
בקידמת הבמה- בנות אורן- נאוה כהן, עפרה פיס, רינה שגיא ויהודית קטן
מופע משותף
מופע - משותף
אריה אשכנזי, אורי סלע, בני ישראלי , ארנונה רביד ויעלה קנול
מזהים?
מזהים ?
מקבוצת חרמון מימין לשמואל - יובל, הדר שם-טוב, גלעד סלע, שוקי אהרוני, שמוליק דרור , רמי ברוך, משה בדר, עפר דרורי ועמית נחושתן
מימיל לשמואל - שמיר יובל, הדר שם-טוב, גלעד סלע, אהרוני, שמוליק דרור , רמי ברוך, משה בדר, עפר דרירי ועמית נחושתן
התארגנות לחג
הפנינג דדול
מזהים?
חברי הקיבוץ מתכנסים באוהל... מזהים
אוהל ענק לחגיגות 25
תגובות (0)
שליחה
תודה, תגובתך נשלחה בהצלחה