Toggle Fullscreen
...

1950 - הקיבוץ מתפתח - נוף המשק, חברים וענפים יש לכם מה להוסיף? - שתפו אותנו!

חזרה לציר הזמן
גלריה (55)
הצפה בגן הירק. הקיבוץ התקיים מעבודת חקלאות, מטעים, לול, רפת, דיר כבשים המכבסה הייתה שטח קטן תחום בעצים וחבל, חדר האוכל נשאר בנחלים דבר שהקשה על התנהלות החיים, גידלו בעיקר ירקות, עגבניות, מלפפונים גזר סלק ועוד.
מריאנה , מרים ברוך ורחל עזר
בחצר הקיבוץ הייתה התרגשות גדולה כשרכשנו את הרכב הראשון . היה זה פורד , שרוב הזמן היה מושבת עקב תקלות שנות . לעיתים קרובות היו מתפרסמות הודעות על השבתתו "שימו לב אין רכב, לא ניתן להיעזר בשירותיו, אין הובלות" כשהרכב היה תקין הוא שימש להובלת חציר, ירקות, פ
יוצאים לגיוס יעקוב עזר יצחק נחום יקים , יצחק זאבי מוטקה אלקולומברי , ברשותנו היה טנדר אחד ששימש להובלות חציר, פרות, ירקות, אנשים ולמעשה הכל. חברי הקיבוץ שובצו לעבודות הנדרשות ולא פעם עבדו במשמרות .
רפת חדשה- כל חברי הקיבוץ לוקחים חלק בבנייה
בית תינוקות ראשון בקיבוץ
הרפת החדשה בבנייה
יעקוב ועליזה פיס עם רחל אמא של יעקב – יוסי ויעל התינוקת הראשונה שנולדה בהגושרים
הרפת הראשונה עם המעבר להגושרים
חורסי אביגדור אמא של אתי אביגדור
זהבה שמיל עם ילדי הקיבוץ- יהודה לוי , אורה בן מאיר, שרה קניאס- דומן- יעל ויוסי פיס מי עוד מזהים
יעקוב ועליזה פיס עם רחל אמא של יעקב – יוסי ויעל התינוקת הראשונה שנולדה בהגושרים
אתי אביגדור עם חברה על גשר המלון
במרכז התמונה אתי אביגדור
בצד שמאל מנחם ומרים ברוך עליזה פיס עם חברים
יצחק ורבקה זאבי
מלכה בן מאיר - שפרה בן שושן - מרים ברוך - עליזה פיס
מרים ברוך על רקע צריף המגורים
מרים ברוך עם מלכה בן מאיר ושפרה בן שושן
מלכה גלמידי שפרה בן שושן ומירים ברוך
עגלה וסוסים מנווה יער
עומדת מרים ברוך -יושבות שיפרה ואורה
מלכה ומרים עם ילדי הגנון
מנחם ברוך אחרי קורס קצינים- מאז הקיבוץ
צד שמאל ישראל אביגדור
ציפורה ויצחק לוי עם אמנון ויהודה
שפרה עם ילדי הגנון - יוסי פיס- יהודה לוי- אורה בן מאיר
מרים ומנחם עם חבר...מזהים?
שפרה עם שרה - דודו- אורה ויעקב פיס
ציפורה לוי במטבח הילדים
עליזה ויעקב פיס עם יוסי ויעל
רכב הפורד- אטי ומרים ברוך עם חברה
רינה קטן מספרת - התהלכנו עם מנורות נפט להאיר בלילה את הוואדי במעבר מנחלים להגושרים - היה חושך מצרים
שפרה ורבקה מזהים את האמצעית -
רבקה ויצחק לוי עם הנכד יהודה לוי
חופרים תעלות להשקייה
הגושרים הימים הראשונים
מטילים ברחבי הקיבוץ- במרכז עומד מנחם ברוך -מזהים מי עוד..?
ילדים ראשונים בהגושרים
יעקב ועליזה פיס
אלי ושושניקה ישראלי
אורה בן מאיר עם ילדי הקיבוץ מזהים מי בתמונה
שרה קניאס- אורה בן מאיר - יהודה לוי- יוסי ויעל פיס
TD עובדים בשדה על הטרקטור 14
עובדים בגן ירק
עובדים בשדה
ילדי הגושרים מתרחצים בברכה בחצר הארמון הנטוש
יצחק זאבי מספר- בנחלים היו לנו שני פרדות ושני סוסים וחמור שהבאנו מנווה יער לעבודות השדה
צריפי הרכבת הרשונים ליד הגשר לפני שיפוץ המבנה לבית הבראה
גם החמורים עובדים שעות נוספות
יוצקים את רצפת הצריפים
דוב קרן עובד הרפת
יקים מחליף אינפורמציה עם חבר
עליזה פיס בגן ירק עם עוד חברים מזהים
יוצקים וכול החברים לוקחים חלק בעבודה
תגובות (0)
שליחה
תודה, תגובתך נשלחה בהצלחה